Zuid-West Nederland

Aqua Planning Gear voor pulsvisserij Zuid(westelijke) Noordzee

Het hoofddoel van de visserijbedrijven Vof C. En J. Brinkman (SL42) en C. Tanis Jacz en Zonen (GO28) is het gezamenlijk ontwikkelen van een alternatieve vistuigconfiguratie geschikt voor de pulsvisserij op tong op de Zuidwestelijke bestekken. Een visconfiguratie waarmee tegen acceptabele exploitatiekosten selectiever op tong gevist kan worden op de Zuidwestelijke en Zuidelijke bestekken, met minder impact op de biodiversiteit en habitat en met een beter rendement. Gestreefd wordt naar een visconfiguratie waarmee een brandstofreductie van 50 procent wordt gerealiseerd en een terugverdientijd van 2 jaar mogelijk is. De doelstelling voor de reductie van de bodemberoering is 60 procent.

SL 42

 

In 2011 waren de beschikbare visbuizen en electrodragers (wekveld) voor de beoefening van de pulsvisserij op de Zuidwestelijke en Zuidelijke bestekken nog erg kwetsbaar. De eerste ervaringen bij verschillende schepen actief in de pulsvisserij laten zien dat er nog veel extra kosten verbonden zijn aan de pulsvisserij. Over de oorzaak en daarvoor benodigde aanpassingen is nog weinig bekend. 

De in dit project ontworpen en onderzochte configuratie bestaat uit:

·       Nieuw ontwerp visbuis en viskoppen (Aqua Planning Gear; zie bijlage voor tekening).

·       Wekveld (pulsmodules en electrodragers) en e-kabel van Delmeco Fishing Technology.

·       Netwerk, ontwerp van Cooperatie Westvoorn.

Het project heeft uitgewezen dat de pulsvisserij met de vistuigen met Delmeco puls (geen wing) een vergelijkbare brandstofbesparing oplevert als de pulswing. De besparing op de brandstof bedraagt bruto tussen de 45 en 50 procent.  De netto-besparing is uiteraard lager, omdat de beloning van de bemanning stijgt door de lagere brandstofkosten (bij gelijkblijvende besomming). De exploitatiekosten exclusief brandstof en deelloon stijgen daarentegen wel stevig ten opzichte van de traditionele boomkorvisserij. De stijging bedraagt tussen de 30 en 40 procent. De APG-sloffen zijn na korte tijd vervangen vanwege de hoger dan verwachte slijtage.

Per saldo laten de totale exploitatiekosten (incl. deelloonsommingen) een kleine daling zien. De beloning voor de arbeid aan boord neemt sterk toe waardoor het beroep wel aantrekkelijker wordt.

Het project heeft aangetoond dat tegen acceptabele exploitatiekosten de pulsvisserij met het pulstuig van Delmeco mogelijk is in de Zuid(west)elijke Noordzee.

Rapporten

Eindrapportage project

Rapportage WUR|IMARES

Meetresultaten slijtage netwerk

 

Terug naar het overzicht
Projectleider
Sparc Advies, R. Martens
Hoofdaanvrager
Zeevisserijbedrijf C. Tanis JACZN./ZONEN C.V. (GO48)
Betrokken organisaties
Vof C. en J. Brinkman
Startdatum
april 2011
Contactgegevens
Duinroosplein 2, 3252 LD Goedereede
+31 6 53 25 12 89