Zuid-West Nederland

Alternatief voor de mattenvisserij

De mattenvisserij staat vanwege de vermeende effecten op de bodem al jaren onder druk. De pulsvisserij leek in 2011 uitkomst te bieden voor zowel de ecologische aspecten van de mattenvisserij als voor de economische aspecten voor de visserijondernemer. De mogelijke brandstofbesparingen op zich zelf dragen uiteraard eveneens bij aan een forse reductie van de CO2 uitstoot door de brandstofreductie.

De ARM7 en de ARM44 zijn als een van de eerste bedrijven in de regio met een 2000 pk kotter met het pulssysteem van Delmeco Fishing Technology gaan vissen in combinatie met een gestroomlijnd pulsvistuig. Om de mogelijkheden te testen zijn door Maaskant Shipyards, Delmeco Fishing Technology, Van Wijk Installaties en Constructies en de Coöperatie Westvoorn de kotters ARM7 en ARM44 geschikt gemaakt voor de pulsvisserij op platvis op de stenige bestekken in de Zuidelijke Noordzee. De vistuigen zijn gedurende de projectperiode getest door beide bedrijven.

In deze periode zijn verbeteringen aangebracht in met name de netvoorzieningen, vistuigen en pulsstrengen. De aanloopproblemen zijn grotendeels opgelost en levert een bijdrage aan een betere implementatie voor andere kotters in de toekomst. Technologisch zijn aanzienlijke stappen gezet in de ontwikkeling van het netontwerp, en de kosten van de strengen. De slijtage blijft echter onverminderd een probleem. De strengen die in eigen beheer ontwikkeld zijn aanzienlijk goedkoper waardoor de prijs-kwaliteit verhouding sterk verbeterd is.

Door de wetenschappelijke instituten Wageningen UR | IMARES  en Wageningen UR | LEI is onderzoek verricht dat geresulteerd heeft in rapportage over de discards respectievelijk de economische haalbaarheid. Uit de rapportage van IMARES komt naar voren dat de pulsvisserij door de ARM7 en ARM44 op platvis nog minder discards tot gevolg lijkt te hebben dan de collegavissers met de puls. Een vergelijking met de specifieke visserij in de Zuid is niet mogelijk omdat data over discards met de mattenvisserij ontbreken.

Het brandstofverbruik en de brandstofkosten zijn met 50 tot 60 procent afgenomen ten opzichte van de traditionele boomkor met de matten. 

 

Rapporten

Eindrapportage project

Rapportage WUR|IMARES

Rapportage WUR|LEI

 

 

 

Terug naar het overzicht
Projectleider
Sparc Advies, Richard Martens
Hoofdaanvrager
Grietje BV (ARM7)
Betrokken organisaties
Geertruida BV (ARM44) Visserij- en beheermaatschappij Siereveld BV
Startdatum
april 2011
Contactgegevens
Dr. Van der Moerstraat 8, 4341 GL Arnemuiden
+31 118 60 14 48