Zuid-West Nederland

Pulsvisserij in de Voordelta

De rentabiliteit van het Vof A.P. Baaij en Zn, maar in de toekomst ook die van andere bedrijven in de regio, kan door investeringen in een voor de eurokotter geschikte pulsvisserijmethode sterk verbeterd worden. Hierdoor kan er weer voldoende toekomstperspectief voor deze bedrijven ontstaan.
 
Vof A.P. Baaij en Zn startte in 2011 een project waarbij  de kotter TH7 is  uitgerust met een zogenaamde Pulswing van 4,5 meter. Na een proefproject heeft men kunnen tonen dat een dergelijke Pulswing economisch en ecologisch verantwoord is voor de eurokotters die actief zijn in de kustzone.
 
In het projecten zijn de effecten op de discards en de economische effecten onderzocht door de wetenschappelijke instituten WUR|LEI en WUR|IMARES.
 
 
Meevaardag onder grote belangstelling
 
 
 
Rapporten
Eindrapportage project
Rapportage WUR|IMARES
Rapportage WUR|LEI; Economische analyse TH7
 
Artikelen TH7
TH7 in de pers
 
 
 
 
Terug naar het overzicht
Projectleider
R. Martens, Sparc Advies
Hoofdaanvrager
Zeevisserijbedrijf A.P. Baaij en Zoon (TH7)
Betrokken organisaties
Zeevisserijbedrijf A.P. Baaij en Zoon (TH7)
Startdatum
januari 2011
Contactgegevens
Wapenplaats 70, 4651 DV Steenbergen
adrianam.baaij@gmail.com