Zuid-West Nederland

Vissen met Zorg

Het aanbod van verse Hollandse Noorzeevis in het supermarktschap is beperkt. Dit geldt niet alleen voor de buitenlandse maar zeker ook voor de binnenlandse markt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de Nederlandse consument platvis nog nauwelijks 'kent'. De vraag is: hoe keren we het tij?

‘Vis van Dichtbij’ heeft in 2009 – 2011 bewezen dat het mogelijk is om verse duurzame Noordzeevis te vermarkten via het Nederlandse retailkanaal. Om dit te realiseren zijn destijds op het terrein van samenwerking tussen ketenpartners, het stroomlijnen van de ketenlogistiek en het verbeteren van ecologische, sociale en economische duurzaamheid stappen gezet. Hiermee laat 'Vis van Dichtbij' zien dat nauwe samenwerking in de keten en transitie naar een duurzame visserij economisch interessant kan zijn. Het project ‘Vissen met zorg’ bouwt voort op de resultaten van ‘Vis van Dichtbij’. De vissoorten waar het ook in dit geval om draait zijn schol en tong. Beide liggen sinds 2009 bij Albert Heijn in het schap onder de naam ‘Vis van Dichtbij’.

‘Vissen met zorg’’ staat voor:
a) Vers; gevangen vlak voor moment van verkoop
b) Dichtbij; vissers uit Den Helder, IJmuiden en Scheveningen
c) Duurzaam; minder bodemberoering, bijvangst en brandstofgebruik
d) Herkenbaar; onderscheidend in  het schap
e) Toegankelijk; prijsacties

Met ‘Vissen met zorg’ willen we o.a. bewerkstelligen dat de markt van vis verandert in een meer vraaggedreven markt, in plaats van de aanbodgedreven markt die het nu is. Dat betekent o.a. dat er elke dag van de week verse vis beschikbaar moet zijn om te kunnen voldoen aan het bestelritme van Albert Heijn. Op haar beurt probeert Albert Heijn de bevoorrading van de winkels zo te reguleren dat het percentage vis dat met korting wordt verkocht (omdat het de houdbaarheidsdatum nadert) of moet worden weggegooid, zo laag mogelijk is.

Het hoofddoel van ‘Vissen met zorg’ is om de Nederlandse consument te voorzien van duurzame, veilige verse Noordzeevis van hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs door:

Om te borgen dat ‘Vis van dichtbij’ ook in de toekomst in de winkelschappen ligt moet dit resulteren in een stijging van de verkoop van verse duurzame Hollandse Noordzeevis in de winkels van Albert Heijn. Alleen dan is er voor ‘Vis van dichtbij’ werkelijk een duurzame toekomst weggelegd.

Factsheets kwaliteit en duurzaamheid 'Vissen met zorg'.

Het project is eind 2012 afgerond; resultaten en aanbevelingen 'Vissen met zorg'.

Terug naar het overzicht
Projectleider
Ed de Heer
Hoofdaanvrager
United Fish Auctions NV
Betrokken organisaties
Albert Heijn, Marine Harvest, Visafslagen Den Helder, Scheveningen en IJmuiden, LEI en John Oosterhuis
Startdatum
januari 2012
Contactgegevens
Kinderhuissingel 106, Haarlem
06 - 24770687
edeheer@bureaudeheer.nl