Zuid-West Nederland

Pulskor

 

De overheid heeft al vele jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van de pulsvisserij. De pulskor is een alternatief voor de traditionele boomkor met wekkerkettingen en zorgt ervoor dat tong en schol met behulp van elektrische prikkels loskomen van de zeebodem. Dit leidt tot minder bodemberoering, aanzienlijke brandstofbesparing, selectievere visserij en een betere kwaliteit vis. Praktijkproeven met de UK-153, een Urker kotter die met de pulskor was uitgerust, hebben dit in de afgelopen jaren aangetoond. 

Verburg, de initiatiefnemer van de pulskor en trekker van dit innovatieproject, wil de pulsvisserij met zijn team verder verbeteren. Het gaat om een opschaling van het eerder genoemde proefproject. Het is de bedoeling om in 2009 vijf viskotters met een pulskortuig uit te rusten. Vijf visserijondernemers zijn bereid hierin te investeren.

Terug naar het overzicht
Projectleider
Piet-Jan Verburg
Hoofdaanvrager
Piet-Jan Verburg
Betrokken organisaties
Verburg-Holland B.V.
Startdatum
januari 2007
Contactgegevens
Molenweg 1, 4486 PP Colijnsplaat
0113 695 751
piet-jan.verburg@verburg-holland.nl