Zuid-West Nederland

Verslag bijeenkomst FIBER 31 augustus 2012

14 september 2012

Namens en de Electro Services Urk willen wij allereerst iedereen bedanken voor de steun en belangstelling voor de verdere ontwikkeling van een vistuig met trillingen. Zij hebben de bijeenkomst als inspirerend en motiverend  ervaren.

Er is een ‘klankbordgroep’ gevormd van vissers om de projectgroep te ondersteunen bij verdere testen en proeven. Deze klankbord bestaat uit:

  • Jan Tanis, GO37
  • Kees Sperling, OD6
  • Teun/Klaas van Dam, GO14/GO31
  • Albert/Johan Baaij, TH10
  • Jan en Klaas Marijs, ARM 20/22
  • Bram/Jaap Klijn, OD50

Daarnaast hebben ook Westhoeve en de Coöperatie Westvoorn aangegeven hun kennis te willen inbrengen.

Een kort verslag van de bijeenkomst op 31 augustus,  en de hand-out van de presentaties kunt u hier downloaden:

 

 

 

 

Contact

Programmabureau 

Postadres: Postbus 9, 3250 AA Stellendam

Bezoekadres: Mr. Snijderweg 5, 3251 CJ  Stellendam

 

Voorzitter

Johan van Nieuwenhuizen

M: 06 51548750

 

Programmamanager

Richard Martens

M: 06 23367975