Zuid-West Nederland

Innovatienetwerk Visserij Zuidwest Nederland

In september 2011 is het Innovatienetwerk gestart met steun van het Europees Visserijfonds. Steun voor een duurzame ecologische en economische ontwikkeling van de visserijsector en haar regio. 

Een regionaal netwerk van en voor visserijbedrijven, vissersverenigingen, visafslagen, vishandelaren, milieuorganisaties, kennisinstellingen, overheden, financiële dienstverleners en andere regionale sectoren. Van Katwijk tot Breskens en alles wat er tussen ligt aan de kust.

Het  Innovatienetwerk Visserij Zuidwest Nederland (ZWN) faciliteert initiatieven die gericht zijn op innovatie, samenwerking en verantwoord ondernemen in de visserijsector.

Samenwerken aan kennis(sen)

Door partijen bijeen te brengen, initiatieven te ondersteunen en te begeleiden wil het netwerk de visserijgebieden een economische impuls geven.

Het Innovatienetwerk wil daarnaast interessante initiatieven en ontwikkelingen onder de aandacht brengen van de ondernemers in de regio.

Concreet houdt dat in het innovatienetwerk:

  • bijeenkomsten organiseert
  • haalbaarheidsonderzoeken faciliteert, laat uitvoeren
  • partijen en initiatieven bij elkaar brengt om samenwerking te creëren
  • opleidingen gericht op ondernemerschap wil initieren. 
 
Innovatieve ideeën
 
Samen met u willen de concurentiekracht, innovatievermogen en ondernemerschap in de visserijcluster vergroten.
 
Ondernemers worden dan ook van harte uitgenodigd contact op te nemen met het programmabureau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact

Programmabureau 

Postadres: Postbus 9, 3250 AA Stellendam

Bezoekadres: Mr. Snijderweg 5, 3251 CJ  Stellendam

 

Voorzitter

Johan van Nieuwenhuizen

M: 06 51548750

 

Programmamanager

Richard Martens

M: 06 23367975